Redding uit Mentale Slavernij

Inmiddels heeft het Instituut voor Hebreeuws Israelitisch Bewsutzijn in verband met het Hebreeuws Nieuwjaar op 17 maart de lezing over Passover gehouden. De inleider Frank King ging in op verschillende aspecten van de betekenis van het feest.

Zo begint hij met een uitgebreide uitleg over twee soorten Joden:

  1. de Asjkenazi een Turks volk die 1000 jaar geleden  bekeerd is tot het Jodendom. Ze houden Israël nu bezet.  In Op. 2:9 en 3:9 wordt naar hun verwezen als aanhangers van satan die liegen dat ze Joden zijn. Ook wetenschappers beschouwen hen niet als het bijbels volk van God;
  2. De oorspronkelijke Joden die de namekomelingen zijn van de transatlantische slavernij. “De laatste tijd doemt, opmerkelijk genoeg, een beweging op van donkere mensen uit de Verenigde Staten van Amerika, Suriname en het Caraïbisch gebied, die langzamerhand beginnen te beseffen dat zij het volk zijn van God zijn, dat hij heeft verspreid over de wereld. Dat volk, dat sedert mensenheugenis in alle opzichten vernederd en bespot wordt en overal waar het woont als tweederangs burgers wordt beschouwd, kampt met een probleem: ze weet niet meer wie ze werkelijk is,”

Het Offer van Yeshua

King geeft aan, dat God  Zijn volk zag lijden en volgens Johannes 10 : 18, kreeg Yeshua de opdracht om zijn leven op te offeren voor de verloren schapen van Israël. “Omdat het volk van God verdwaald was, en de weg van het Joodse geloof had verlaten. Yeshua heeft zijn bloed vergoten als een offer om verzoening te brengen tussen God en de verdwaalde schapen van Israël,” zegt King.

Het eeuwig verbond

Hij memoreert het eeuwig verbond dat God heeft gesloten met Abraham en zijn nageslacht in hun geslachten. “En Abraham ondertekende de overeenkomst door zich te besnijden, als teken dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand was gekomen tussen hij en God en zijn nageslacht. En elke opkomende generatie van Abraham dient dan te zijner tijd het verbond mede te ondertekenen met de besnijdenis, om zodoende de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst te waarborgen.”

De inleider gaat verder in op de mannelijke besnijdenis die het verbond rechtsgeldig maakt. Yeshua was volgens hem ook een Jood. Hij was besneden en vierde ook Pesach. Op de avond van de eerste dag van het Pesach feest hield Yeshua de laatste keer een avondmaal met Zijn discipelen. Matheus 26:26-29 stelt, dat Yeshua het brood nam, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen. Toen nam hij de beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: ’Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’.

Volgens de inleider wordt het verbond dat God met Abraham heeft gesloten en met diens  nakomelingen en hun opkomende geslachten  door Yeshua bekrachtigd bij het uitspreken van deze rede op de avond van Pesach. “De wetten van God zijn niet afgeschaft, maar ‘ het vergoten bloed dat voor velen tot vergeving van zonden,’ houdt in, dat de sanctie op het overtreden van de wetten van God een kwestie is van genade, aldus King. Hij haalt de hoop aan, die er nog is voor de Israëlieten, maar zolang zij volgens hem niet erkennen, dat zij het Bijbels Joods volk zijn en zolang zij zich niet fysiek en mentaal laten besnijden zullen zij niet bevrijd worden van de geestelijke slavernij.

De inleiding is in pdf in extenso te lezen.

%d bloggers liken dit: