Hanukkah

Het Feest van de Tempelwijding ook wel Vernieuwingsfeest of Hanukkah genoemd wordt jaarlijks acht dagen lang gevierd om de reiniging van de Tempel in Jeruzalem te herdenken, nadat deze was ontheiligd door de Syriërs onder Antiochus Epiphanes (1 Macc 4: 52-59; 2 Macc 10: 5). Het herstel van de aanbidding van de Almachtige werd bewerkstelligd door de Hasmoneeër, Judas Maccabaeus, ongeveer 165 v.Chr; drie jaar na de verontreiniging van de Tempel.

De Grieks-Syrische Antiochus, in zijn buitensporige ijver om zijn Rijk te helleniseren, vervolgde de Joden, verbood hun religieuze gebruiken en richtte een afgodisch altaar op het brandofferaltaar in Jeruzalem, waar vervolgens heidense offers werden gebracht (1 Macc 1:41 -64; 2 Macc 6: 1-11; Jos. Antiq. Xii. 5, 4). Volgens oude verslagen verontreinigde koning Antiochus IV (die soms “de gek” werd genoemd) de tempel door een varken op het altaar te offeren en zijn bloed te vergieten op de heilige schriftrollen.

Als gevolg van zware vervolging en heidense onderdrukking besloot een groep van vier Joodse broeders onder leiding van Juda Maccabee een leger van religieuze vrijheidsstrijders op te richten. Deze mannen met een sterk geloof in en loyaliteit aan de Almachtige werden bekend als de Makkabeeën. De kleine groep krijgers vocht gedurende drie jaar met “kracht uit de hemel”, totdat ze een wonderbaarlijke overwinning behaalden en bevrijding van de Grieks-Syrische overheersing.

Na het herwinnen van de Tempel, werd deze gereinigd door de Makkabeeën, gezuiverd van alle Griekse afgoderij en klaargemaakt voor herinwijding. De herinwijding van de Tempel aan de Amachtige vond plaats in het jaar 165 voor Christus, op de 25ste dag van de Hebreeuwse maand genaamd Kislev.

Tijdens Hanukkah  wordt dus de overwinning van de Makkabeeën op de Griekse onderdrukking en de herinwijding van de Tempel gevierd, maar Hanukkah staat ook bekend als het Lichtfestival, en dit is omdat de Almachtige onmiddellijk na de wonderbaarlijke bevrijding voor een ander wonder van voorziening zorgde.

In de Tempel moest de eeuwige vlam van de Vader te allen tijde verlicht blijven als een symbool van Zijn aanwezigheid, maar volgens de traditie was er toen de Tempel opnieuw werd ingewijd, slechts voldoende olie over om de vlam een dag lang te laten branden. De rest van de olie was tijdens de invasie door de Grieken verontreinigd en het zou een week duren voordat nieuwe olie was verwerkt en gezuiverd.

Bij de herinwijding gingen de Makkabeeën echter door en staken de eeuwige vlam in brand met de resterende voorraad olie. Wonder boven wonder zorgde de heilige aanwezigheid van de Almachtige ervoor, dat de vlam acht dagen lang brandde, totdat de nieuwe heilige olie klaar was voor gebruik.

Hanukkah is geen feest door de Almachtige ingesteld, maar de Joden vierden het. Als Jood zal Yeshua ook wel het Feest der Vernieuwing des tempels hebben gevierd. John 10:22-23 registreert: “En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.”

Aangezien de Tempel steeds weer werd verontreinigd door de heidenen en Israël toch werd verspreid, is vandaag de dag ons lichaam de Tempel. Tijdens Hanukkah reinigen wij ons lichaam van onrein voedsel (zoals varken, gladvis, krabben, oesters, pingo en garnalen), venijn, dronkenschap, afgoderij, vijandschappen, twisten, ontucht, hoererij, bedriegerij, afgunst, nijd, moord, gekijf, leugens, overspel, onreinheid, valse religieën, valse heilige dagen en wijden onze Tempel opnieuw toe in dienst van de Almachtige.

Het Vernieuwingsfeest begint in 2020 op 24 November 19:00 en duurt 8 dagen. Het is een tijd van vreugde en vrolijkheid. Op dit feest is geen openbare rouw toegestaan.

%d bloggers liken dit: