Visie

De visie van het Instituut voor Hebreeuws-Israëlitisch Bewustzijn is de Nederlandstalige nazaten van de trans-Atlantische slavernij en slavenhandel door relevante informatieverstrekking terug te doen keren naar hun Schepper en zo te komen tot geestelijke, maatschappelijke en economische vooruitgang van dat volk.

Laten wij het samen doen.

%d bloggers liken dit: