Purim

“Dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden, in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad; en dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden, en dat de gedachtenis derzelve geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abichaïl, en Mordechai, de Jood, met alle macht, om dezen brief van Purim ten tweeden male te bevestigen.

En hij zond de brieven aan al de Joden, in de honderd zeven en twintig landschappen van het koninkrijk van Ahasveros, met woorden van vrede en trouw; Dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai, de Jood, over hen bevestigd had, en Esther, de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelven en voor hun zaad; de zaken van het vasten en hunlieder geroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim, en het werd in een boek geschreven.” (Esther 9:29-31 – SV)

Purim (gehouden op de dertiende en veertiende dag van de Hebreeuwse maand Adar, de laatste maand van het jaar) herdenkt de dag dat Esther, koningin van Perzië, het Joodse volk redde van executie door Haman, de adviseur van de Perzische koning. Esther liet haar voorheen verborgen Joodse identiteit dapper aan haar echtgenoot de koning zien en vroeg hem haar volk te redden, wat hij deed.

De dag voor Purim wordt er gevast, ter herdenking van de drie dagen die Esther vastte, voordat ze de koning naderde. Daarna is er een feeststemming, met grote feesten waar je kunt eten en dronken kunt worden (binnen redelijke grenzen, maar het wordt aangemoedigd). Ook worden er geschenken gedeeld.

Een van de beste lekkernijen voor Purim zijn hamantaschen: driehoekige koekjesgebakjes met fruit of hartige vulling. Er wordt gezegd dat de traktatie lijkt op Hamans driekhoekige hoed of zijn oren.

Volgens de Enoch kalender begint Purim op 25 februari en eindigt op 26 februari.

%d bloggers liken dit: