HET VERRIJKEN VAN JE BEWUSTZIJN

Door: Liesbeth Peroti

Bewustzijn is het weten, het besef, het gevoel hebben dat je bestaat als nazaat van Israëlieten als schepsel van Ehyeh Asher Ehyeh en recht heb op alle zichtbare en onzichtbare zegeningen die hieruit voortvloeien. Vandaar dat de focus gelegd dient te worden op de verrijking van ons bewustzijn. Ons bewustzijn bepaalt in belangrijke mate ons gedrag.

Zoek je zelf. Ken jezelf. Zoek jezelf in alle eerlijkheid. Het is vaak niet dat wat velen in je directe omgeving of wat jou ouders, leerkrachten, familie, vrienden, voorouders je verteld hebben, omdat in vele gevallen het hun streng verboden en afgeleerd werd om naar zichzelf te zoeken, of zichzelf te leren kennen.  Sterker nog, sommige mensen, sommige filosofische theorieën beweren, dat je je niet moet vasthouden aan je verleden en alleen in het nu moet leven. Ik denk dat je hierdoor belangrijke informatie ter verrijking van je bewustzijn en groei nodig is, wordt onthouden. Ik denk dat je misschien nog veel verder moet gaan in het verleden dan wat je vaak wordt verteld door anderen en vooral de bijzondere, dankbare, leerrijke en verrijkende ervaringen en gevoelens moet koesteren. Eer diegenen die jou welvaart hebben gestimuleerd en leef nu volop. Dit, omdat je je bewust moet zijn. Een hulp bij kennis vergaren uit je verleden is zeker aan te bevelen te lezen het boek van de auteur Rachael van der Kooye ‘De Hebreewse Identiteit’.

Op zoek naar jezelf

In stilte op zoek naar jezelf is van oorsprong een vibrerende, scheppende kracht met een unieke trilling die in relatie staat met het energetisch veld van de ziel. Wie zijn/haar trilling verhoogt, groeit in bewustzijn. Universele waarheid, wijsheid kan binnenstromen via de verbinding tussen ziel en geest. De voor jou universele waarheid Ehyeh Asher Ehyeh, de God van de Israëlieten. Besef wel dat dit bewustzijn door velen als gevaar wordt ervaren, omdat de kracht onweerstaanbaar sterk en Goddelijk kan zijn.  De geschiedenis, eeuwen, duizenden jaren, maar ook heden ten dage kan dit bewustzijn als gevaar worden ervaren en worden er filosofische systemen ontwikkeld en uitgevoerd om dit bewustzijn ongedaan te maken.   

In het traject van verhogen van je bewustzijn, is bewustwording van eminent belang, de staat van zijn waarin je invloed kunt uitoefenen op een bepaalde sitautie. Je moet wel in verbinding staan met je directe omgeving, de natuur, bloemen, bomen, water, de lucht, de wind, allemaal belangrijke machtige en krachtige inspiratie. Je leert nieuwe dingen, je verandert en als je verandert, verandert je omgeving met jou mee. Mensen in je directe omgeving gaan met je mee in een hogere frequentie van verandering, een verandering die blijvend is, voor iedereen toegankelijk, omdat het een gevoel is, dat goed aanvoelt en je niet voor minder wil gaan.

Stappen naar verrijking en vergroting van bewustzijn

Hier onder zijn 9 stappen om het bewustzijn te vergroten en te verrijken. Dit kan elk moment en overal:

  1. wees stil, denk zuiver, adem langzaam diep in en uit;
  2. vraag je 3 af ‘wie ben ik’;
  3. leer jezelf kennen in alle eerlijkheid en neem jezelf waar;
  4. wees respectvol, dankbaar, zonder een meerwaardigheidsgevoel;
  5. sta open voor harmonie, evenwicht, balans, -dus niets en niemand veroordelen;
  6. wees stil, zuiver, mooi, sterk en voel je verbonden met alle natuur om je heen
  7. herhaal de naam  Ehyeh Asher Ehyeh (Ik Ben Die Ik ben) en wees stil;
  8. je adem wordt één met de manifestatie van Ehyeh Asher Ehyeh;
  9. ‘wees stil en weet dat Hij God is’ – Ehyeh Asher Ehyeh, Ik Ben Die Ik Ben – en maak verder zelf iets moois van je leven.

%d bloggers liken dit: