De 12 Verloren Stammen van Israël zijn gevonden

Door: Ahch Sandro Somm

Anno 2020 zijn de 12 verloren stamen van Israël gevonden. Ze zijn de echte Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten die werden vervloekt met slavernij, omdat ze de Allerhoogste Ahayah niet gehoorzaamd hebben (Deuteronomium 28 – de Vloeken). Hij zal ze echter herstellen.

Israël werd in Genesis 12: 1-24 verdeeld in een Noordelijk koninkrijk Israël met de hoofdstad Samaria en een Zuidelijk Koninkrijk Judah met de hoofdstad Jeruzalem. Het Noordelijke Koninkrijk Israël is in ballingschap weggebracht door de koning Salmanassar van Assur (1275 – 1245 B.C.) naar Assur (het huidig Syrië en Irak). Later zijn ze gevlucht uit Assur (2 Esdras 13:40-47 – Apocriefen). Zij zijn de 10 stammen (de zogemaande “Indiaanse” stammen) die na het dienen in de Assyrische ballingschap (2 Koningen 17e hoofdstuk, 2 Esdras 13:40-47 – Apocriefen) naar de Amerikas kwamen. Dit zijn de Inheemse bevolking van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, samen met Canada en de Caribische eilanden, (inclusief de eilanden van de Stille oceaan en aboriginals van Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. Noord/Zuid Amerika en Polynesië , Melanesië, Micronesië, Nieuw-Zeeland, Hawaï , Paaseiland). De Bijbel beschrijft hun fysieke kenmerken als “een ongedraaide koek” (Hosea 7:8), die rekenschap geeft voor de veelvoud in tinten variërend van heel licht tot heel donker.

Het Zuidelijk Koninkrijk

In 70 Na Christus is het Zuidelijk Koninkrijk Judah Afrika in gevlucht, vanwege de vervolging door de Romeinen (Lucas 21:20-24). Ze werden later verkocht als slaven en slavinnen en over de gehele wereld verspreid met ijzeren kettingen om hun nek op Slavenschepen (Deuteronomium 28: 48, 68). In Psalmen 83: 3-9 kunnen we lezen hoe andere volken hebben samen gespannen om de echte Israëlieten te verdelgen, hun in slavernij te brengen en te onderdrukken. Zodanig dat ze hun ware identiteit zouden verliezen, dat ze niet meer weten wie ze nou daadwerkelijk zijn en waar ze vandaan komen

Verlies van Identiteit

Jeremia 17:4 zegt dat Israël losgemaakt zal worden van hun erfgoed, dus hun ware identiteit zouden verliezen. Ook in Jesaja 1:3 en Hosea 4:6 kunnen we dit lezen. Anderen hebben toen hun identiteit aangenomen. In Openbaring 2:9; 3:9 staat, dat Yashaya Christus zegt,  dat er mensen zijn die zeggen, dat zij Joden zijn, DOCH het NIET ZIJN en LIEGEN, maar ze zijn van de Synagoge des Satans.

De 12 Stammen van Israël zijn echter de Negroïde ,Creolen ,Latinos, Indianen, Polynesiërs, Kaapverdianen en veel mensen in Afrika, Azië, Europa, het Caribisch Gebied, de Antillen, Noord en Zuid Amerika zijn de echte Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten. Ook de Igbo stam in Nigeria, de Ashanti stam in Ghana en de Lemba stam in Zuid Afrika zijn ook echte Hebreeuwse Israëlieten. Alsmede de weggelopen totslaafgemaakten zoals de N’Dyuka (N’=Wij, Dyu=Jood, Ka= Ziel) Marrons in Surname. Ze zijn over de vier hoeken van de aarde verspreid.

De Toekomst van de 12 Stammen.

Deze kinderen van Israël (Negroïde en Inheemsen) zullen de wereld voor altijd gaan regeren onder Christus (Jesaja 45:17; Openbaring 7:9-14; 2 Esdras 6:9).

Er staat geschreven dat in de eind tijd (waar we nu in Leven) de echte Bijbelse Israëlieten wakker zullen worden en terug zullen keren naar hun ware identiteit en het verbond dat de Allerhoogste Ahayah met hun heeft gesloten. Lees ook: 2 Kronieken 7:14; Jesaja 14:1-3; Jesaja 52:1-2 en Baruch 2:30-35.

Ook staat er geschreven en het is geprofeteerd, dat de Allerhoogste AHAYAH de echte Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten zal verzamelen en ze terug zal zetten in hun eigen Beloofde Land (Israël). En er zal dan VREDE en Rust in het Land zijn (Jeremia 30:10). Doe de research voor u zelf.

%d bloggers liken dit: