Het Coronavirus en de Tijd waarin wij nu Leven

Door: Guno Duijser

Met dit artikel wil ik mijn mening geven over COVID-19 en de hedendaagse gebeurtenissen zoals steeds meer voorkomende overstromingen, bosbranden, vulkanische uitbarstingen, stormen en oorlogen. Het is voorzegt, dat deze gebeurtenissen zullen geschieden voordat de Messias terugkomt. Maar er is hoop. Dat is ons beloofd, dus laten wij volhouden in het geloof, want alleen degenen die volhouden zullen het redden (Openbaring 2:26-28;  Mattheüs 24:13-14).

Na de dood en opstanding van de Messias is het een feit dat wij in de laatste dagen leven (2 Timotheüs 3:1-2; 2 Petrus 3:8-9; 1 Johannes 2:18; Mattheüs 24 : 6-12). Lees ook wat de discipelen op de olijfberg aan de Messias vroegen en wat Hij hen antwoordde (Mattheüs 24:1-4). Er zijn nog veel meer voorzeggingen in de Bijbel die ik hier niet heb genoemd.

Ga zelf op onderzoek uit, zodat je een besluit kan nemen, want uiteindelijk is eenieder voor zichzelf verantwoordelijk, (Romeinen 14:12; Deuteronomium 24:16; Ezechiël 18:4,20). Dit was aan het begin zo en zal ook zo blijven tot de terugkeer van de Messias. Het is voor niemand te laat om zich te bekeren tot de ware God van Abraham, Isaak en Jacob (Johannes 6:47-51). Uiteraard zijn er mensen die meer stimulans nodig hebben dan anderen, maar vrees niet, want God heeft het laatste woord en zal Zijn oordeel vellen over iedereen en rechtspreken over de wereld (Mattheus 12:36).

Infectieziekten zijn niet nieuw in de wereld

Voor wat COVID-19 betreft, is dit de zoveelste infectieziekte die de mensheid heeft gekend. Het artikel over het gevaar van wereldwijde infectieziekten geschreven door Geertje Dekkers in het historisch nieuwsblad van Oktober 2004 laat zien, dat infectieziekten niet nieuw zijn in deze wereld.

Een groot deel van de wereldbevolking leeft in paniek, angst, onrust en verwarring  door het coronavirus, omdat niemand een oplossing heeft voor dit probleem. Dit verbaast mij niet, want de oplossing ligt niet in handen van de mens. Dit is weer een bewijs hoe kwetsbaar de mens is, als hij ongehoorzaam is aan God (2 Petrus 3:1-7).   

COVID-19 zal niet de laatste zijn, want volgens de Bijbel zullen er veel ergere dingen gebeuren. De grote verdrukking waar de Bijbel het over heeft is immers nog volop gaande en dit zal niet veranderen voordat de Messias terugkomt. De voorzeggingen die in de Bijbel staan zullen werkelijkheid worden. De profeet Daniël heeft daarover verteld  (Mattheüs 24:15-28;  Daniël 9:27). Wij leven enigszins in een vergelijkbare tijd als toen. Mensen die de Bijbel en de wereldgeschiedenis bestuderen zouden dit moeten kunnen beamen.

Laat je niet misleiden

Pas daarom goed op jezelf. Laat je a.u.b. niet misleiden door  gefrustreerde mensen die allerlei valse samenzweringstheorieën op internet plaatsen. De Spaanse griep is één van de ergste pandemie aller tijde geweest, waarvan 50 tot 60 miljoen doden waren te betreuren, maar er was  geen sprake van een samenzwering. Dat neemt niet weg, dat er in het verleden pogingen gedaan zijn om God’s uitverkoren volk uit te roeien door ze als proefkonijnen te gebruiken en ook infectieziektes onder hen te verspreiden. Het is dus niet ondenkbaar dat deze slechte mensen (vijanden van God en God’s volk)  weer zullen proberen om het volk van God uit te moorden. God had gewaarschuwd via Moses wat met Zijn volk zou gebeuren als zij Hem niet zouden gehoorzamen (Deuteronomium 28:15-68). God doet altijd wat Hij zegt. Geen van de samenzweringstheorieën zijn opgewassen tegen God’s woord.

Het vaccine dat tegen het coronavirus is ontworpen, zorgt voor nog meer verwarring in de wereld. De voor- en tegenstanders proberen wanhopig ons te overtuigen van hun gelijk. Ze weten het dus niet. Dit maakt de verwarring compleet en bevestigt de dwaling en zwakte van de mensheid. God is de enige die het weet en gelijk heeft. Vergeet niet, dat God’s wegen ondoorgrondelijk zijn (Romeinen 11:33). Zijn plannen zijn niet onze plannen (Jesaja 55:8-9). Deze wereld zal volgens de Bijbel zeker vernietigd worden en verdwijnen (Openbaring 21:1-3).

Blijf in de God van Abraham, Isaak en Jacob geloven, want Hij zal ons redden als we in Hem geloven en Zijn Wil blijven doen. Denk aan wat de Messias zei in Mattheüs 5:17-20.

Wees alert en blijf ten alle tijden jezelf beschermen tegen het coronavirus. Als je nog meer wil weten over epidemieën en pandemieën raadpleeg Google. Enkele voorbeelden van infectieziekten die dodelijk kunnen zijn, maar niet als samenzwering worden gezien:

  • Tuberculose (TBC);
  • Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA);
  • Q-Koorts;
  • Voedselinfecties;
  • Ziekte van Lyme;
  • Hepatitis A,B,C:
  • Kinkhoest;
  • Kinkhoest.

God Bless you all brothers and sisters.

%d bloggers liken dit: