Moet de wet nog worden onderhouden?

InDeBib van zondag 1 Augustus 2021 is bij de Meest Gestelde Vragen een discussie ontstaan over de komst van de Messias,  naar aanleiding van de tweede vraag of de Wet (geboden, inzettingen en verordeningen) nog moet worden onderhouden.

De eerste vraag die werd gesteld was hoe het Christendom is ontstaan. Gewezen werd op het beeld van Nebukadnezar in Daniel 2 gewezen, dat gaat over vier soorten koninkrijken die over de wereld zullen heersen. De laatste is het Romeinse Rijk die een mengeling is geworden tussen kerk en Staat. Het Romeinse rijk was van oorsprong een ijzeren rijk, hard. Na de verovering van Israël door de Grieken en Romeinen werd het geloof van de Israëlieten gemengd met de leer van de Grieken en Romeinen die heidenen waren. En dat is vanaf 325 AD het Christendom geworden, met als voorlooper de Rooms Katholieke kerk. Ook werd gewezen op de verschillende kerken die zijn voortgevloeid uit deze moederkerk.

De Bijbel is geen religie

Geconcludeerd werd, dat de bijbel een handleiding voor het leven is, maar de Romeinen hebben er een religie van gemaakt. De Israëlieten hadden geen religie, ook niet toen zij uit Afrika werden getransporteerd naar de Amerika’s. Zij hadden wel een bijbel en die was hun leidraad en de slavendrijvers hebben daar misbruik van gemaakt, maar het zijn leefregels waaraan zij zich moesten houden.  Om aan te tonen hoe de Grieken ervoor gezorgd hebben, dat de Israëlieten zich niet houden aan de wet, haalde een participant  Maccabeeën aan. Het onderhouden van de wet was op straffe van de dood. Daarom hebben de vroegere Joden hun eigen geloof laten varen. Maar de wet moet volgens een andere participant worden onderhouden, want dat is de enige manier om uit de ellende te komen en de beloften over de zegen in Deut. 28 te krijgen.

Discussie over Bloed en Komst van Christus

Bij de tweede vraag ontstond een discussie over bloed, die uitmonde in de ontkenning van de komst van de Messias. Een participant vond, dat de Israëlieten niets deden met bloed. Het drinken van bloed staat volgens haar niet in de bijbel. Het kan volgens haar niet zo zijn dat de Schepper iemand heeft gestuurd om als offer te zijn. Daarom heeft ze afstand genomen van het Nieuwe Testament. Een andere participant maakte duidelijk, dat in het Oude Testament over de Christus is geprofeteerd. Hij is het laatste offer geweest De Israëlieten moesten bloed offeren om vergeving van zonden te krijgen, want zonder bloedvloeiing is er geen vergeving van zonden. Ze konden echter niet meer offeren, omdat ze zijn verspreid over andere landen. “Als de israëliet niet gelooft in het Nieuwe Testament, dan gelooft hij niet in Yeshayah Christ. Hij heeft zelf het avondmaal ingesteld waarin wij symbolisch zijn bloed drinken en zijn vlees eten in de vorm van wijn en brood,” aldus de andere participant in een chat message.

Hierna ontstond een discussie over de komst van Christus. Enkelen vonden, dat Hij in het vlees is gekomen en dat Zijn komst is geprofeteerd in het Oude Testament, maar anderen vonden van niet. Uit deze discussie zijn de participanten niet gekomen en hebben afgesproken in de eerstvolgende InDeBib voor een laatste keer in te zullen gaan op dit onderwerp, uitgaande van Jesaja 7 en Mattheüs 1. 

%d bloggers liken dit: