Brief over Herstelbetalingen aan de Koning der Nederlanden

Door: Rachael van der Kooye

Ondanks hij voor een sterfgeval was in Suriname, heeft hij toch de gelegenheid aangegrepen op bezoek te gaan bij het Instituut voor Hebreeuws-Israëlitisch Bewustzijn (IHIB). We hebben over alles en nog wat gesproken en natuurlijk ook over de brief.

Drs. Frank King

King is oprichter en managing director van het juristenkantoor King Rechtskundig Adviseurs N.V. Hij heeft namens de Stichting Beth Yeshurun Nederland een Hebreeuws-Israëlitisch Kenniscentrum gevestigd te Leiden op 27 juli 2021 een brief of verzoekschrift geschreven naar Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden ten aan zien van de Algemene Secretaris, met het verzoek om uitvoering te geven aan de emancipatiewet van augustus 1862. Op 28 augustus 1862 werd bij koninklijk beluit d.d. 8 augustus 1862 de emancipatiewet over de opheffing van de transatlantische slavernij in de kolonie Suriname per 1 juli 1863 afgeschaft. De wet hield in, dat slavenhouders per slaaf werden vergoed.   In Suriname kregen de slavendrijvers van de Nederlandse Staat 300 Nederlandse gulden per totslaafgemaakte om het verlies van hun bezittingen te vergoeden.

De wet hield ook in dat de totslaafgemaakten , individueel, na de afschaffing van de slavernij het recht tot welzijn kregen. “Een redelijke uitleg van het recht op welzijn houdt een evenredige vergoeding in, een vorm van herstelbetaling,” zegt King. Op 8 augustus 1862 werd de wet officieel ondertekend en op 26 augustus 1862 in het Staatsblad gepubliceerd. Op 23 oktober 1862 werd het Koninklijk Besluit met een resolutie in het gouvernementsblad van de kolonie Suriname afgekondigd. Deze wet is op 1 juli 1863 in werking getreden en is nooit ingetrokken, zodat de rechtsgevolgen van deze wet hun geldigheid ten aanzien van het toepassingsbereik voor de erfdragers van de ‘slavenbevolking van Suriname’, niet hebben verloren, aldus King.

Het verzoekschrift is door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ontvangen en besproken. “Dat betekent, dat de commissie geen verdere actie onderneemt naar aanleiding van uw brief. Kamerleden kunnen zelf bepalen of zij uw informatie gebruiken als achtergrond informatie of bij toekomstige debatten over dit onderwerp met het kabinet,” schrijft A.C.W. de Vos van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 September 2021 in zijn brief aan King die op 11 oktober 2021 nog een brief van M. Beuker van het kabinet van de Koning kreeg. Deze brief geeft aan, dat de behandeling van King’s verzoekschrift is overgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

King blijft optimistisch. Hij heeft uiteindelijk dagen geleden toch nog een gesprek gehad met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, hetgeen resulteerde in de toezegging binnen drie maanden een politieke beslissing te zullen nemen over herstelbetalingen.

%d bloggers liken dit: