Home

Over Ons

Het Insituut voor Hebreeuws-Israëlitisch Bewustzijn is een overkoepelende online educatieve instelling met een netwerk dat vele mogelijkheden biedt voor alle waarheidszoekenden, maar in het bijzonder de Nederlandstalige nazaten van de transatlantische slavenhandel en slavernij (jong en oud uit alle sociale groepen). Het doel van het Instituut voor Hebreeuws-Israelitisch Bewustzijn is verhoging van het bewust-zijns- en kennisniveau van de Nederlandstalige nazaten van de trans-Atlantische slavernij over de Hebreeuws-Israëlitische Identiteit.  

Het Instituut is opgericht door de Stichting He-breeuwse Israëlieten in Suriname op initiatief van Liesbeth Peroti en Rachael van der Kooye, de auteur van het boek ‘De Hebreeuwse Identiteit, een onderzoek naar de identiteit van mensen van Afrikaanse afkomst.’

De Stichting is in Augustus 2016 opgericht met het doel bewustzijn te brengen onder de nazaten van de transatlantische slavenhandel en slavernij over hun identiteit en bij te dragen aan hun geestelijke en economische versterking. Het stichtingsbestuur bestaat uit de leden: Roberto Kensmill (voorzitter), Rachael van der Kooye (Secretaris/Penningmeester) en Vivian Haakmat (Commissaris).

Samen zullen wij informatie uitwisselen van en over de ware Israëlieten, de identiteit van een bijzondere gemeenschap, waarvan grote delen door de slavernij onwetend zijn. Immers…, informatie over deze grote wereldgemeenschap is eeuwen verborgen gebleven, waardoor een gebrek aan kennis over de waarheid is ontstaan.

Het uitwisselen van informatie heeft als doel de kennis te vergroten over de Hebreeuwse Identiteit. Daarna terug te keren tot Ehyeh Asher Ehyeh (in het Hebreeuws: אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה‎; uitspraak: Ahayah), de Elohim van Abraham, Isaak en Jacob, door Zijn wet (geboden, inzettingen en verordeningen) te houden en het geloof van Yeshayah (die de wereld Jezus noemt) om zodoende eeuwig te leven en in het heden spirituele, maatschappelijke en economische welvaart te ervaren.

De website zal zich gedurende de tijd verder ontwikkelen tot een site die de mogelijkheid biedt relevante kennis te vergaren via literatuur, audio en video. Eveneens zullen bij voldoende belangstelling online cursussen worden verzorgd, die moeten leiden tot spirituele en economische welvaart van het volk.

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. – Openbaring 22:14

Diensten

Aanbevolen Literatuur

Het onderwerp over de Hebreeuwse Identiteit is niet nieuw in deze wereld. Verschillende boeken zijn geschreven die verwijzen naar de geschiedenis en identiteit van de nazaten van de transatlantische slavenhandel en slavernij als Hebreeën of Israëlieten. Om hierover meer te weten te komen hebben wij een pagina opgenomen over literatuur die wij aanbevelen.

Audio en Video

Ook zijn er verschillende audio- en video-opnames die praten over de Hebreeuwse Identiteit. Deze opnames creëren een dieper begrip en een groter inzicht over de materie bij degenen die ze beluisteren. Enkele links naar dergelijke opnames zijn opgenomen elders op deze site. Het ligt in de bedoeling op een later tijdstip over te gaan tot internet Radio en TV.

Cursussen

Bij voldoende belangstelling worden online cursussen verzorgd, die moeten leiden tot spirituele en economische welvaart van het volk. De cursussen worden door het Instituut aangeboden en verzorgd door professionals. De modules zijn gecentraliseerd rondom verschillende themas van de Hebreeuwse Identiteit zoals: Bijbelstudie, Onderzoek, Geschiedenis, Hebreeuwse Taal, Life Style, Hebreeuwse Kunst & Cultuur, Gezondheid, Projektschrijven, Communicatie en Ondernemerschap.

Reacties

“Eindelijk iemand die durft om ons zwarten de ogen te openen. Laten we nu gaan bundelen, onszelf niet meer vertrappen en elkaar nu gaan helpen.”

Joyce Elsperman

“Mooi om te zien hoe ons volk langzaam wakker begint te worden. Het is een begin voor ons als Hebreeuwse Israëlieten om terug te keren naar de ALMIGHTY YAH van Abraham, Isaak en Jakob. YAH bless. ‘If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land (2 Chronicles 7:14).”

Joël Sno

Contact

info@israelitischinstituut.org

Tel: (597)8866962

Voor Donaties:

Stichting Hebreeuwse Israëlieten in Suriname

De Surinaamsche Bank N.V: 33-75-943 SRD; 33-76-001 USD

BIC/SWIFT Code: SURBSRPA

Paramaribo – Suriname

%d bloggers liken dit: