Het onderhouden van de Wet

Door: Ahch Sandro Somm

Behalve de 10 geboden heeft de Almachtige de Israëlieten meerdere regels gegeven hoe zij moeten leven. Deze leefregels zijn vervat in 5 soorten wetten (zie Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium):

  1. morele Wet (Geen Grensoverschrijdend Gedrag);
  2. burgerlijke Wet (behandel anderen Rechtvaardig);
  3. voedings Wet (Geen Onrein Voedsel eten);
  4. ceremoniële Wet (het houden van de Heilige Sabbat en Feestdagen. Christus hield deze ook zie bijvoorbeeld Lucas 4:16);
  5. slachtoffer Wet (Christus heeft deze Vervuld hij is ons Slachtoffer).
Meer lezen over “Het onderhouden van de Wet”

HET VERRIJKEN VAN JE BEWUSTZIJN

Door: Liesbeth Peroti

Bewustzijn is het weten, het besef, het gevoel hebben dat je bestaat als nazaat van Israëlieten als schepsel van Ehyeh Asher Ehyeh en recht heb op alle zichtbare en onzichtbare zegeningen die hieruit voortvloeien. Vandaar dat de focus gelegd dient te worden op de verrijking van ons bewustzijn. Ons bewustzijn bepaalt in belangrijke mate ons gedrag.

Meer lezen over “HET VERRIJKEN VAN JE BEWUSTZIJN”

De 12 Verloren Stammen van Israël zijn gevonden

Door: Ahch Sandro Somm

Anno 2020 zijn de 12 verloren stamen van Israël gevonden. Ze zijn de echte Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten die werden vervloekt met slavernij, omdat ze de Allerhoogste Ahayah niet gehoorzaamd hebben (Deuteronomium 28 – de Vloeken). Hij zal ze echter herstellen.

Israël werd in Genesis 12: 1-24 verdeeld in een Noordelijk koninkrijk Israël met de hoofdstad Samaria en een Zuidelijk Koninkrijk Judah met de hoofdstad Jeruzalem. Het Noordelijke Koninkrijk Israël is in ballingschap weggebracht door de koning Salmanassar van Assur (1275 – 1245 B.C.) naar Assur (het huidig Syrië en Irak). Later zijn ze gevlucht uit Assur (2 Esdras 13:40-47 – Apocriefen). Zij zijn de 10 stammen (de zogemaande “Indiaanse” stammen) die na het dienen in de Assyrische ballingschap (2 Koningen 17e hoofdstuk, 2 Esdras 13:40-47 – Apocriefen) naar de Amerikas kwamen. Dit zijn de Inheemse bevolking van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, samen met Canada en de Caribische eilanden, (inclusief de eilanden van de Stille oceaan en aboriginals van Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. Noord/Zuid Amerika en Polynesië , Melanesië, Micronesië, Nieuw-Zeeland, Hawaï , Paaseiland). De Bijbel beschrijft hun fysieke kenmerken als “een ongedraaide koek” (Hosea 7:8), die rekenschap geeft voor de veelvoud in tinten variërend van heel licht tot heel donker.

Meer lezen over “De 12 Verloren Stammen van Israël zijn gevonden”

Het Coronavirus en de Tijd waarin wij nu Leven

Door: Guno Duijser

Met dit artikel wil ik mijn mening geven over COVID-19 en de hedendaagse gebeurtenissen zoals steeds meer voorkomende overstromingen, bosbranden, vulkanische uitbarstingen, stormen en oorlogen. Het is voorzegt, dat deze gebeurtenissen zullen geschieden voordat de Messias terugkomt. Maar er is hoop. Dat is ons beloofd, dus laten wij volhouden in het geloof, want alleen degenen die volhouden zullen het redden (Openbaring 2:26-28;  Mattheüs 24:13-14).

Na de dood en opstanding van de Messias is het een feit dat wij in de laatste dagen leven (2 Timotheüs 3:1-2; 2 Petrus 3:8-9; 1 Johannes 2:18; Mattheüs 24 : 6-12). Lees ook wat de discipelen op de olijfberg aan de Messias vroegen en wat Hij hen antwoordde (Mattheüs 24:1-4). Er zijn nog veel meer voorzeggingen in de Bijbel die ik hier niet heb genoemd.

Meer lezen over “Het Coronavirus en de Tijd waarin wij nu Leven”